Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất (Cập nhật 2020) 2020 - Đam Mê Phong Thủy

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất (Cập nhật 2020) 2020

[Cùng Đam mê phong thủy đọc bài viết Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất (Cập nhật 2020) nhé

Chuyển mục đích sử dụng đất là thủ tục nhận được nhiều sự quan tâm bởi bất động sản là loại tài sản đặc biệt thuộc sở hữu toàn dân nhưng được Nhà nước kiểm soát và làm đại diện sở hữu.

Thế nên việc sử dụng đất phải được kiểm soát bởi quy trình thủ tục cực nghiêm ngặt, minh bạch.

Bài viết này quý bạn đọc sẽ được bất mí toàn bộ kiến thức hợp pháp về chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Xem thêm:

Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Chuyển mục đích sử dụng đất là việc xin phép hoặc đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi mục mục đích sử dụng ban đầu của đất đai. 

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

Căn cứ Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Quyết định 2555/QĐ-BTNMT, quy định thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất được tiến hành theo 4 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

– Sổ đỏ (hay còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở,..)

– Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản… (nếu có/đối với tổ chức)

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Nộp hồ sở tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận có nhiệm vụ thông báo và hướng dẫn người nộp bổ sung trong thời gian không quá 03 ngày.

Bước 3: Xử lý & giải quyết 

– Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh hồ sơ và thẩm định thực địa, mục đích sử dụng đất. Sau đó trình UBND cấp huyện (cấp tỉnh nếu là tổ chức) quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(Chú ý: Trường hợp cá nhân, hộ gia đình xin chuyển mục đích đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ diện tích từ 0,5 ha trở lên thì UBND cấp huyện phải trình xin phép UBND cấp tỉnh) 

– Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính và hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Trả kết quả

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho cá nhân/ tổ chức sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cụ thể:

– Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

– Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn.

(Lưu ý: Thời gian không tính các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.)

Phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2019

Nghĩa vụ tài chính phải thực hiện khi chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm: Tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Tiền sử dụng đất

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP (được hướng dẫn bởi Điều 4 và Điều 5 Thông tư 76/201/TT-BTC) thì tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tùy theo loại đất ban đầu và nguồn gốc sử dụng đất.

Trường hợp 1: Chuyển đất vườn, đất ao gần nhà ở thành đất ở

chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-1

Trường hợp 2: Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-2

Trường hợp 3: Chuyển đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) sang đất ở

chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-3

Trường hợp 4: Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng

Đối với đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng thì thu tiền theo 1 trong 3 trường hợp trên.

Lưu ý

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc là đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân thì không phải nộp tiền sử dụng đất. 

– Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp trên là giá đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Số tiền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời gian sử dụng đất còn lại được xác định theo công thức sau:

chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-6

Lệ phí trước bạ

Theo quy định về lệ phí trước bạ khi chuyển mục đích sử dụng đất thì: Khi được cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì cần đăng ký biến động về đất đai trước rồi mới được chuyển đổi mục đích sử dụng nếu đủ điều kiện chuyển đổi theo quy định.

Cá nhân, tổ chức sau khi xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng mới có đất do được chuyển quyền sử dụng thì phải nộp lệ phí trước bạ, mức phí là 5% theo giá tính của UBND cấp tỉnh ban hành.

Tham khảo thêm:

Đất thổ cư là gì ? Thủ tục pháp lý cần biết về đất thổ cư

Đất nông nghiệp là gì? Có chuyển đổi thành đất ở được không?

Đất phi nông nghiệp là gì? Các loại đất phi nông nghiệp

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

              Kính gửi: Ủy ban nhân dân (1) ……………….

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất (2) ……………………………………………..

2. Địa chỉ/trụ sở chính:………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………….

4. Địa điểm khu đất:……………………………………………………………………………………..

5. Diện tích (m2):………………………………………………………………………………………….

6. Để sử dụng vào mục đích: ………………………………………………………………………..

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….………………………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn; Các cam kết khác (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………….

Người làm đơn    

(Ký, ghi rõ họ tên)


Hướng dẫn:

(1) Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi là UBND cấp huyện nơi có đất.

– Tổ chức có yêu cầu xin chuyển mục đích sử dụng thì điền là UBND cấp tỉnh nơi có đất.

(2) Ghi rõ họ, tên và thông tin cá nhân sử dụng đất/ cá nhân đại diện cho hộ gia đình/ cá nhân đại diện cho tổ chức hoặc thông tin tổ chức.

Trên đây là tổng hợp kiến thức chuẩn theo quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Hy vọng sẽ giúp ích các bạn trong quá trình giải quyết các thủ tục pháp lý về đất đai.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet
Từ khóa: Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất (Cập nhật 2020), Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất (Cập nhật 2020), Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất (Cập nhật 2020)

phongthuy

About the Author

phongthuy

Leave a Comment: